Fotowoltaika

Fotowoltaika_Logo

System balastowy produkcji firmy BUSZREM służy do wykonania konstrukcji pod montaż paneli fotowoltaicznych różnego typu na gruncie bądź na dachach płaskich pokrytych papą lub innych płaskich powierzchniach. Kąt nachylenia dachu nie powinien być większy niż 5° w kierunku poprzecznym.

INSTRUKCJA MONTAŻU

 

UWAGA: montaż balastów oraz całego systemu fotowoltaicznego powinna wykonywać osoba wykwalifikowana posiadająca odpowiednie uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie w tym zakresie. Instalator jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie i poprawny montaż konstrukcji balastowej instalacji pamiętając, aby nie uszkodzić poszycia dachu.

 1. Właściwie zaplanować rozmieszczenie instalacji na połaci dachu lub w miejscu do tego przeznaczonym, poprzez osiowe wyznaczenie położenia podstawy względem planowanego kierunku zamontowanych paneli fotowoltaicznych. Rozstaw powinien uwzględniać wielkość montowanego modułu zachowując odpowiednie rozstawy między nimi. Następnie centralnie w wytrasowanej osi układamy podkładki elastomerowe lub gumowe (wielkość podkładki powinna być większa min. o 2 cm od wymiaru elementu betonowego).
 2. Na ułożonych i rozmieszonych podkładkach ustawiamy podstawę balastową zachowując ich liniowość podłużną oraz poprzeczną. W celu sprawdzenia właściwego ułożenia podstaw, należy systematycznie sprawdzać ich przekątną względem siebie, gdzie wymiar powinien być równy (d1 = d2).
 3. Po ustawieniu podstaw balastowych i ich sprawdzeniu montujemy moduły panelowe PV. Podczas montażu paneli należy zachować ich symetryczność względem siebie oraz punktów montażowych (podkładki montażowe zamontowane na podstawach).
  1. Zamontować panele używając do tego klem skrajnych i środkowych poprzez wprowadzenie w sloty płytek montażowych nakrętki przesuwne z kulką (nutenstein) i przykręcić je śrubami imbusowymi M8.

  (uwaga: klemy i śruby imbusowe należy każdorazowo dobrać do grubości modułu!).

 4. Po zamocowaniu wszystkich paneli sprawdzić prawidłowość ich zamocowań a także stabilność całej konstrukcji. Gdy wszystko jest właściwie zamontowane, można rozpocząć wykonanie pozostałych czynności (podłączenie instalacji elektrycznej, pamiętając o jego wymaganiach zgodnie z instrukcją paneli PV).
 5. Istnieje możliwość zamontowania każdego modułu na oddzielnej podstawie. Jeżeli potrzebne jest dociążenia podstawy balastowej, projektant może zastosować dodatkowe dociążenie, które stanowi część systemu balastowego. Projektant za każdym razem powinien dobrać odpowiedni balast w zależności od warunków technicznych projektowanej instalacji fotowoltaicznej. Należy to uwzględnić podczas wyznaczania osi rozmieszczenia podstaw.

 

Film z realizacji:

Dane techniczne

Element Wysokość w cm Długość w cm Szerokość w cm il.szt./paleta Waga 1 elementu (kg) Przybliżona waga palety (kg)
podstawa 83,5 13 40,2/20,5 28 40 1150
dociążenie 53 15 16 70 24 1700

Dokumenty do pobrania

 

Dodatkowe parametry

 • gwarancja
 • nasiakliwość
 • szlachetność
 • ściskanie
 • temperatura
 • trakt
 • wymiary