Nowoczesne ogrodzenie

Po fundamentach czas na bardziej widoczne elementy ogrodzenia modułowego. Wspaniały efekt finalny będzie możliwy przy staranności wykonania i rzetelnym zachowaniu zasad sztuki budowlanej.

 

Izolacja ogrodzenie betonowego

Kolejną istotną (a często pomijaną) czynnością jest wykonanie izolacji poziomej izolującej nadziemną część konstrukcji i zabezpieczającej ją przed podciąganiem wody z gruntu. Są oczywiście sytuacje w których nie jest to potrzebne. Zależy to głównie od budowy geologicznej terenu na którym prowadzimy prace budowlane. Jeśli więc dysponujemy wynikami badań geotechnicznych – możemy poprosić specjalistę o określenie czy izolacja pozioma jest potrzebna. Jeśli jednak nie dysponujemy taką wiedzą, warto wykonać ją na wszelki wypadek. Nie wiąże się to z dużym kosztem dodatkowym, a poprawny montaż tego elementu może znacząco przedłużyć żywotność całego ogrodzenia. Badania geotechniczne i współpraca konstruktora jest jednak absolutnie niezbędna, jeśli wiemy że ogrodzenie będzie się znajdować na bardzo niekorzystnym ze względów konstrukcyjnych podłożu.

 

Ogrodzenie murowane

Trzeba również pamiętać, że specyficzną cechą pustaków jest faktura przypominająca łupany kamień. Jest ona inna na każdym elemencie. Różnić mogą się nieco również kolory pustaków. Wiąże się to z dwoma kwestiami. Po pierwsze przed przystąpieniem do murowania warto zrobić przegląd elementów którymi dysponujemy i wybrać takie o możliwie najmniej zróżnicowanej strukturze. Powinny one zostać wykorzystane do budowy słupków do bram i furtek. Po drugie warto również zastosować rozwiązanie powszechne przy układaniu betonowej kostki brukowej – przemieszać elementy z poszczególnych palet. Dzięki temu uzyskamy pewność, że nasze ogrodzenie będzie jednolite kolorystycznie.

Podmurówka pod ogrodzenie musi być układana wyłącznie poziomymi warstwami, dbając o to, aby elementy zbrojenia słupków znajdowały się wewnątrz pustaków ogrodzeniowych. Murowanie warstwowe jest istotne zarówno ze względu na bezpieczeństwo wykonawców prac, ale również najlepiej zapobiega uszkodzeniu elementów. Po wykonaniu każdej warstwy wnętrza pustaków należy zalać betonem. Najlepiej jeśli ma on klasę C16/20. Niższe klasy mogą nie zapewnić wystarczających parametrów mechanicznych, wyższe natomiast generują po prostu niepotrzebne koszty. Beton należy później zagęścić. Wykonując to warto zwracać uwagę na ewentualne przesączanie mleczka cementowego, wynikające z niedokładnego spoinowania elementów.

Kolejną warstwę pustaków można bowiem układać dopiero po związaniu zalanej uprzednio.

 

Daszki na słupki

Ostatnią warstwą są dwuspadowe daszki ogrodzeniowe stanowiące zwieńczenie podmurówki. Ze względu na duże narażenie na zabrudzenia daszki warto zaspoinować. Można użyć do tego celu na przykład mrozoodpornego silikonu. Operacja ta musi jednak być wykonana bardzo precyzyjnie, aby wykonana spoina nie zeszpeciła najbardziej eksponowanej części ogrodzenia.

Murujemy także słupki, wykańczając je czterospadowymi daszkami dostosowanymi do ich wielkości. W systemie znajdują się zarówno elementy umożliwiające wykonanie słupków wąskich, o szerokości 19cm, jak i szerokich – 38cm. Warto pamiętać, aby na etapie montażu pustaków wykonać w nich wszystkie niezbędne otwory (na przykład na rury odpływowe czy wyprowadzenia kabli, zamków, etc.), oraz umieścić elementy mocujące panele ogrodzeniowe.

 

Impregnacja ogrodzenie betonowego

Ostatnią operacją, którą można wykonać przed montażem paneli ogrodzeniowych jest impregnacja gotowej podmurówki i słupków. Nie jest to oczywiście konieczność – podczas produkcji elementów dodawane są substancje hydrofobowe – dobrze jednak wpływa na ujednolicenie barwy poszczególnych elementów i ułatwia utrzymanie ich w czystości. To z kolei zabezpiecza zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi (na skutek działania ujemnych temperatur) jak i korozją biologiczną i występowaniem wykwitów wapiennych. Aby zrobić to poprawnie, warto zadbać o sprzyjające warunki. Przede wszystkim wskazane jest utrzymanie około miesiąca przerwy między budową a impregnacją. Zapewni to osiągnięcie pełnych parametrów wytrzymałościowych przez beton. Należy również zadbać, aby impregnowana powierzchnia była czysta i sucha.

Buszrem-41.1

Opisy do rysunków:

Buszrem 41.1. Elementy systemu

1.     Element cokołowy 38x19x14cm

2.     Element na słupek wąski 12x19x14cm

3.     Element na słupek wąski 26x19x14cm

4.     Element na słupek szeroki 13x38x14cm

5.     Element na słupek szeroki 25x38x14cm

6.     Daszek wąski 27x6x14cm

7.     Daszek szeroki 47x47x7cm

8.     Płytka cokołowa 38x14x4,5cm

Buszrem-41.2

Buszrem 41.2.

Na wykonanym uprzednio fundamencie rozpoczynamy murowanie ogrodzenia.

1.     Starannie wypoziomowana górna powierzchnia fundamentu (należy o tym pamiętać kończąc pracę przy tym elemencie)

2.     Na fundamencie wykonujemy izolację poziomą. Zapobiegnie ona podciąganiu wody z gruntu.

3.     Zbrojenie słupków musi znajdować się we wnętrzu pustaków

4.     Murować należy wyłącznie warstwowo, każdy inny sposób wznoszenia może stworzyć sytuację niebezpieczną dla wykonawców i konstrukcji.

5.     Po wykonaniu każdej warstwy pustaki należy zalać betonem i zagęścić.

Buszrem-41.3

Buszrem 41.3.

1.     Należy pamiętać o umieszczeniu na słupkach mocowań do paneli ogrodzeniowych zgodnych z zaleceniami ich producenta.

2.     Wykonaną podmurówkę zakańczamy stosując daszki dwuspadowe

3.     Podobnie wykańczamy wąskie słupki

4.     Na słupki szerokie stosujemy daszki o wymiarze podstawy 47x47cm

5.     Daszki są elementem najbardziej narażonym na działanie czynników atmosferycznych, stąd też zaleca się ich spoinowanie np. za pomocą bezbarwnego silikonu

6.     Powierzchnię betonowych elementów ogrodzeniowych warto zaimpregnować. Ułatwi to utrzymanie ogrodzenia w czystości i zwiększy jego żywotność, a także ujednolici barwę pustaków.

Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

  Tanie ogrodzenie

   

  Ogrodzenie jest pierwszym elementem architektury naszej posesji, z którą styka się odwiedzający. Musi oddzielać przestrzeń prywatną od publicznej i zapewniać poczucie bezpieczeństwa. Jest też wizytówką domu, powinno być więc także estetyczne.

   

  Ogrodzenie

  Na pytanie o projektowanie i urządzanie otoczenia domu większość z nas prawdopodobnie wyobraża sobie perfekcyjnie wybrukowane ścieżki, linie krawężników, starannie dobraną i wypielęgnowaną zieleń… Niektórzy dołożą do tego kilka elementów stricte użytkowych – podjazd, być może śmietnik. Zdecydowana większość natomiast prawdopodobnie zapomni o elemencie który dość trudno jednoznacznie zakwalifikować jako część działki. Głównie dlatego, że najczęściej wyznacza jej granice. Mowa oczywiście o ogrodzeniu. Jego zadaniem w najprostszych słowach jest oddzielanie przestrzeni prywatnej od publicznej i zapewnienie tej pierwszej bezpieczeństwa i prywatności. Dotyczy to zresztą zarówno niepożądanych gości, jak i na przykład zabezpieczenia przed zwierzętami – od tych całkiem niewielkich jak chociażby psy aż po całkiem duże – jak na przykład dziki, których ostatnio coraz więcej nawet w dużych miastach. Działa zresztą również w drugą stronę, wyznaczając i ograniczając bezpieczną przestrzeń dla naszych dzieci czy zwierząt domowych przebywających się w ogrodzie. Dotyczy również ograniczenia widoczności ogrodu dla przypadkowych przechodniów – chociaż w tym wypadku dobrze jednak wesprzeć go szpalerem wysokiej zieleni, która dodatkowo spowoduje wzmocnienie izolacji akustycznej. Aby jednak płot nie chronił tej prywatności zbyt totalnie, konieczne są w nim dodatkowe elementy takie jak furtka czy brama. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze kwestie estetyczne. Ogrodzenie jest wszak pierwszym elementem architektury naszej posesji z którą styka się odwiedzający. W niektórych przypadkach może być również niemal jedynym elementem działki widocznym dla przypadkowych przechodniów. Staje się więc pewnego rodzaju wizytówką gospodarzy. Warto więc, aby to pierwsze wrażenie było jak najlepsze. I to w zasadzie tyle teorii. Sprawa staje się jednak nieco bardziej rozbudowana, kiedy przechodzimy do kwestii technicznych.

   

  Nowoczesne ogrodzenie

  Oczywiście najprostszym ogrodzeniem są zwykłe stalowe słupki z naciągniętą na nich siatką. Jest to rozwiązanie niewątpliwie tanie, jednak pozostałe aspekty omówione wyżej spełnia jedynie w zakresie dość ograniczonym. Dlatego też warto prawdopodobnie zastanowić się nad ogrodzeniem nieco bardziej rozbudowanym. Nowoczesne ogrodzenie to: podmurówka betonowa, słupki ogrodzeniowe murowane oraz przęsła ogrodzeniowe. Te ostatnie mogą być wykonane ze stali, drewna, siatki czy niemal nieograniczonej liczby innych materiałów nie wyłączając szkła. Przyjrzyjmy się jednak dwóm pierwszym elementom, tworzącym szkielet nośny ogrodzenia. Do tej pory ilość materiałów możliwych do zastosowania była bardzo ograniczona. Niedawno paleta ta rozszerzyła się o kolejny element – czyli specjalne pustaki betonowe lub inaczej pustaki ogrodzeniowe. Są one dostępne w bardzo szerokiej gamie kolorów i ciekawej fakturze przypominającej powierzchnię przełomu skalnego.

  Warto zapoznać się bliżej z tym materiałem oraz wytycznymi dotyczącymi wykonywania ogrodzeń z jego zastosowaniem. Część z nich jest jednakowa przy wszystkich materiałach budowlanych używanych do budowy ogrodzeń (pustaki betonowe), część jednak może stanowić niespodziankę.

  System pustaków ogrodzeniowych składa się z kilku elementów. Na tanie ogrodzenie składają się: elementy na słupek wąski (19cm szerokości) oraz szeroki (38cm szerokości), oraz na podmurówkę (19cm szerokości). System uzupełniają elementy daszków oraz płytki okładzinowe.

   

  Budowa ogrodzenia

  Pierwszy etap wykonywania ogrodzenia to oczywiście projekt. Istotne przy tym jest, że nie chodzi w tym wypadku wyłącznie o estetykę. Konieczne jest przede wszystkim rozmieszczenie kluczowych elementów takich jak brama czy furtka i przewidzenie wszystkich koniecznych podłączeń (jak chociażby domofon czy sterowanie bramą). Równie istotne jest jednak właściwe rozliczenie ogrodzenia. Za tym tajemniczo brzmiącym słowem kryje się takie dobranie rozstawu słupków, aby zmieścił się między nimi wybrany przez nas moduł ogrodzenia. Istotne przy tym jest, aby zminimalizować (a najlepiej całkowicie wykluczyć) ilość modułów nietypowych. Wpłynie to bardzo pozytywnie nie tylko na wygląd, ale przede wszystkim na cenę wykonywanego płotu. Optymalnie jest, jeśli odległość między słupkami stanowi również wielokrotność szerokości pustaka, czyli 38cm. Warto pamiętać, że czynnikiem dzięki któremu możemy regulować odstępy między słupkami jest szerokość samego słupka, ale też szerokość przejść. Warto także pamiętać, że dobrym pomysłem może być pewnego rodzaju system kombinowany – łączący na przykład podmurówkę z pustaków ze stalowymi słupkami.

   

  Fundament pod ogrodzenie

  Jeśli zakończyliśmy z sukcesem działania projektowe, możemy rozpocząć budowanie. Etapem pierwszym (jak przy każdej konstrukcji murowej) są fundamenty. Ich zadaniem jest przeniesienie obciążeń z ogrodzenia na grunt. O ile nasz płot betonowy nie jest jednocześnie na przykład murem oporowym mającym utrzymać większe masy ziemi – nie są to z reguły obciążenia ogromne. Jeśli jednak ogrodzenie ma być stabilne i dobrze spełniać swoją funkcję – nie powinniśmy ich ignorować. Do ich wykonania używa się najczęściej betonu klasy B16/20. Ich rodzaj zależny jest od wielu czynników takich jak parametry techniczne gruntu, głębokość przemarzania czy też wysokość i masa samego płotu – dobrze jest więc, jeśli w ich projektowaniu bierze udział konstruktor. Fundament powinien być zbrojony podłużnie, powinien także mieć wypuszczone pręty do zbrojenia słupków. Najczęściej używa się do tego celu czterech prętów żebrowanych o średnicy 10mm, umieszczonych w narożach słupka. Kolejnym istotnym elementem technicznym fundamentu są dylatacje, czyli szczeliny pozwalające zneutralizować skutki rozszerzalności technicznej materiału oraz nierównomiernego osiadania gruntu. Powinny być one rozmieszczone co 8 – 10 metrów i zlokalizowane między podmurówką a słupkiem. Ze względu na przemarzanie gruntu fundament najczęściej wykonywany jest na głębokości około 80 – 90cm. Fragment ukryty pod ziemią wykonuje się zwykle ze względów technologicznych jako tzw. lany w wąskim wykopie. Ze względów estetycznych jednak górna partia której obrys będzie widoczny po wykonaniu ogrodzenia musi zostać precyzyjnie wyznaczona i zaszalowana.

  To w zasadzie koniec prac przygotowawczych. Teraz można się zabierać za murowanie. Jest to jednak na tyle obszerny temat, że warto poświęcić mu osobny artykuł.

   

   brm-40-1

   

  Opisy do rysunków:

  40.1. Rozplanowanie ogrodzenia

  1. Planowana linia ogrodzenia
  2. Planowana brama wjazdowa
  3. Planowana furtka
  4. Planowana wysokość ogrodzenia. Najczęściej jest to około 100 – 150cm, należy również uwzględnić wysokość modułu ogrodzeniowego oraz wysokość pustaka, nie zapominając przy tym o daszku który będzie stanowił wykończenie górnej powierzchni podmurówki – i także ma swoją wysokość. Chodzi o to, aby wysokość wystającego ponad linię daszka słupka wystarczała do montażu modułu ogrodzenia.
  5. Planowana wysokość podmurówki – powinna być wielokrotnością wysokości pustaka czyli 14cm plus wysokość wykończenia (daszka).
  6. Lokalizacja słupków narożnych nie podlega dużym modyfikacjom – niezbędne dopadowanie do modułu można jednak osiągnąć przez odpowiedni dobór ich szerokości.
  7. Odległości między słupkami powinny być dopasowane do wielkości przęsła (z odpowiednim luzem montażowym) oraz modułu pustaka na podmurówkę. Regulować to można zarówno zmieniając ilość przęseł, jak i manewrując szerokościami elementów “niemodułowych” jak furtka czy brama.
  8. Między furtką a bramą pozostało zbyt mało miejsca aby instalować tam przęsło ogrodzenia. Rozwiązaniem jest szerszy słupek, w którym przy okazji zmieści się domofon i skrzynka na listy. Do wykonania tego nietypowego elementu najlepiej posłużyć się płytką okładzinową.
  9. W celu zamontowania domofonu pamiętać należy o wyprowadzeniu potrzebnych instalacji…
  10. …podobnie rzecz ma się z zasilaniem I sterowaniem bramą wjazdową.
  brm-40-2

  40.2

  Ostatecznie zaprojektowane przez nas ogrodzenie wyglądać może na przykład tak:

  1. Słupek
  2. Daszek słupka
  3. Podmurówka
  4. Daszek podmurówki
  5. Moduł ogrodzeniowy
  6. Szerszy słupek między bramą a furtką
  7. Brama
  8. Furtka
  brm-40-3

  40.3

  Elementy składowe fundamentu

  1. Wykop. Jego głębokość i szerokość zależy od parametrów technicznych gruntu, dlatego warto by te wymiary określił konstruktor.
  2. Ława fundamentowa (betonowa)
  3. Zbrojenie podłużne ławy fundamentowej
  4. Pustaki fundamentowe wykorzystane do budowy podziemnej (niewidocznej) części podmurówki
  5. Wypełnienie pustaków betonem. Elementy muszą być murowane warstwowo i w każdej warstwie wypełniane betonem I zagęszczane
  6. Wypuszczone zbrojenie pionowe słupka
  Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.