Nowoczesne ogrodzenie

Po fundamentach czas na bardziej widoczne elementy ogrodzenia modułowego. Wspaniały efekt finalny będzie możliwy przy staranności wykonania i rzetelnym zachowaniu zasad sztuki budowlanej.

 

Izolacja ogrodzenie betonowego

Kolejną istotną (a często pomijaną) czynnością jest wykonanie izolacji poziomej izolującej nadziemną część konstrukcji i zabezpieczającej ją przed podciąganiem wody z gruntu. Są oczywiście sytuacje w których nie jest to potrzebne. Zależy to głównie od budowy geologicznej terenu na którym prowadzimy prace budowlane. Jeśli więc dysponujemy wynikami badań geotechnicznych – możemy poprosić specjalistę o określenie czy izolacja pozioma jest potrzebna. Jeśli jednak nie dysponujemy taką wiedzą, warto wykonać ją na wszelki wypadek. Nie wiąże się to z dużym kosztem dodatkowym, a poprawny montaż tego elementu może znacząco przedłużyć żywotność całego ogrodzenia. Badania geotechniczne i współpraca konstruktora jest jednak absolutnie niezbędna, jeśli wiemy że ogrodzenie będzie się znajdować na bardzo niekorzystnym ze względów konstrukcyjnych podłożu.

 

Ogrodzenie murowane

Trzeba również pamiętać, że specyficzną cechą pustaków jest faktura przypominająca łupany kamień. Jest ona inna na każdym elemencie. Różnić mogą się nieco również kolory pustaków. Wiąże się to z dwoma kwestiami. Po pierwsze przed przystąpieniem do murowania warto zrobić przegląd elementów którymi dysponujemy i wybrać takie o możliwie najmniej zróżnicowanej strukturze. Powinny one zostać wykorzystane do budowy słupków do bram i furtek. Po drugie warto również zastosować rozwiązanie powszechne przy układaniu betonowej kostki brukowej – przemieszać elementy z poszczególnych palet. Dzięki temu uzyskamy pewność, że nasze ogrodzenie będzie jednolite kolorystycznie.

Podmurówka pod ogrodzenie musi być układana wyłącznie poziomymi warstwami, dbając o to, aby elementy zbrojenia słupków znajdowały się wewnątrz pustaków ogrodzeniowych. Murowanie warstwowe jest istotne zarówno ze względu na bezpieczeństwo wykonawców prac, ale również najlepiej zapobiega uszkodzeniu elementów. Po wykonaniu każdej warstwy wnętrza pustaków należy zalać betonem. Najlepiej jeśli ma on klasę C16/20. Niższe klasy mogą nie zapewnić wystarczających parametrów mechanicznych, wyższe natomiast generują po prostu niepotrzebne koszty. Beton należy później zagęścić. Wykonując to warto zwracać uwagę na ewentualne przesączanie mleczka cementowego, wynikające z niedokładnego spoinowania elementów.

Kolejną warstwę pustaków można bowiem układać dopiero po związaniu zalanej uprzednio.

 

Daszki na słupki

Ostatnią warstwą są dwuspadowe daszki ogrodzeniowe stanowiące zwieńczenie podmurówki. Ze względu na duże narażenie na zabrudzenia daszki warto zaspoinować. Można użyć do tego celu na przykład mrozoodpornego silikonu. Operacja ta musi jednak być wykonana bardzo precyzyjnie, aby wykonana spoina nie zeszpeciła najbardziej eksponowanej części ogrodzenia.

Murujemy także słupki, wykańczając je czterospadowymi daszkami dostosowanymi do ich wielkości. W systemie znajdują się zarówno elementy umożliwiające wykonanie słupków wąskich, o szerokości 19cm, jak i szerokich – 38cm. Warto pamiętać, aby na etapie montażu pustaków wykonać w nich wszystkie niezbędne otwory (na przykład na rury odpływowe czy wyprowadzenia kabli, zamków, etc.), oraz umieścić elementy mocujące panele ogrodzeniowe.

 

Impregnacja ogrodzenie betonowego

Ostatnią operacją, którą można wykonać przed montażem paneli ogrodzeniowych jest impregnacja gotowej podmurówki i słupków. Nie jest to oczywiście konieczność – podczas produkcji elementów dodawane są substancje hydrofobowe – dobrze jednak wpływa na ujednolicenie barwy poszczególnych elementów i ułatwia utrzymanie ich w czystości. To z kolei zabezpiecza zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi (na skutek działania ujemnych temperatur) jak i korozją biologiczną i występowaniem wykwitów wapiennych. Aby zrobić to poprawnie, warto zadbać o sprzyjające warunki. Przede wszystkim wskazane jest utrzymanie około miesiąca przerwy między budową a impregnacją. Zapewni to osiągnięcie pełnych parametrów wytrzymałościowych przez beton. Należy również zadbać, aby impregnowana powierzchnia była czysta i sucha.

Buszrem-41.1

Opisy do rysunków:

Buszrem 41.1. Elementy systemu

1.     Element cokołowy 38x19x14cm

2.     Element na słupek wąski 12x19x14cm

3.     Element na słupek wąski 26x19x14cm

4.     Element na słupek szeroki 13x38x14cm

5.     Element na słupek szeroki 25x38x14cm

6.     Daszek wąski 27x6x14cm

7.     Daszek szeroki 47x47x7cm

8.     Płytka cokołowa 38x14x4,5cm

Buszrem-41.2

Buszrem 41.2.

Na wykonanym uprzednio fundamencie rozpoczynamy murowanie ogrodzenia.

1.     Starannie wypoziomowana górna powierzchnia fundamentu (należy o tym pamiętać kończąc pracę przy tym elemencie)

2.     Na fundamencie wykonujemy izolację poziomą. Zapobiegnie ona podciąganiu wody z gruntu.

3.     Zbrojenie słupków musi znajdować się we wnętrzu pustaków

4.     Murować należy wyłącznie warstwowo, każdy inny sposób wznoszenia może stworzyć sytuację niebezpieczną dla wykonawców i konstrukcji.

5.     Po wykonaniu każdej warstwy pustaki należy zalać betonem i zagęścić.

Buszrem-41.3

Buszrem 41.3.

1.     Należy pamiętać o umieszczeniu na słupkach mocowań do paneli ogrodzeniowych zgodnych z zaleceniami ich producenta.

2.     Wykonaną podmurówkę zakańczamy stosując daszki dwuspadowe

3.     Podobnie wykańczamy wąskie słupki

4.     Na słupki szerokie stosujemy daszki o wymiarze podstawy 47x47cm

5.     Daszki są elementem najbardziej narażonym na działanie czynników atmosferycznych, stąd też zaleca się ich spoinowanie np. za pomocą bezbarwnego silikonu

6.     Powierzchnię betonowych elementów ogrodzeniowych warto zaimpregnować. Ułatwi to utrzymanie ogrodzenia w czystości i zwiększy jego żywotność, a także ujednolici barwę pustaków.

Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.