Duży format

Buszrem osobowość roku
Buszrem developer roku