PODBUDOWA POD KOSTKĘ BRUKOWĄ

W przypadku nawierzchni o jej trwałości decyduje przede wszystkim odpowiednio przygotowane podłoże, czyli podbudowa.   

 

Jak układać kostkę brukową?

Podbudowa jest to warstwa odpowiadająca za równomierne przeniesienie obciążeń z nawierzchni na grunt rodzimy. Pełni również rolę warstwy chroniącej przed działaniem ujemnych temperatur i stanowi podstawę prawidłowego ułożenia kostki. Układana na podbudowie piaskowa posypka pod kostkę jest co prawda warstwą wyrównawczą, jednak zbyt duże różnice w jej grubości (w przypadku braku lub wadliwie wykonanej podbudowy) mogą prowadzić do powstawania nierówności nawierzchni. Dla równomiernego rozłożenia podsypki piaskowej, podbudowa powinna więc być równa i o odpowiednim nachyleniu. Źle wykonana spowoduje, że pojawią się koleiny na drodze czy wręcz zapadanie się całych fragmentów nawierzchni.

 

Jaka grubość podbudowy pod kostkę?

Aby podbudowa mogła pełnić swoją funkcję właściwie i przez jak najdłuższy czas, musi być zaprojektowana i wykonana zgodnie z pewnymi zasadami. Przede wszystkim chodzi o właściwe dopasowanie grubości warstwy do planowanego obciążenia nawierzchni. Przy ścieżkach najczęściej stosuje się podbudowę grubości 10 – 20cm, ale już w wypadku nawierzchni po których będzie miał odbywać się ruch kołowy powinno to być 25 – 40cm. Powinna również być przepuszczalna dla wody, umożliwiać jej szybkie, grawitacyjne odprowadzenie do gruntu i w żadnym wypadku nie zatrzymywać wilgoci. Najczęściej do wykonania podbudowy używa się żwiru, tłucznia, grysu, żużla lub mieszaniny piasku ze żwirem. Aby zapewnić równomierne ułożenie kostki brukowej i jej zagęszczenie, materiał należy układać warstwami o grubości około 10cm. Zagęszczanie nawierzchni (każdej warstwy) musi odbywać się mechanicznie. Jeśli grunt rodzimy charakteryzuje się bardzo niską przepuszczalnością wody, konieczne może okazać się wykonanie poniżej podbudowy warstwy rozsączającej z piasku grubości do 10cm.

 

Kiedy geowłóknina?

Zarówno w wypadku stosowania warstwy rozsączającej, jak i przy występowaniu słabego gruntu rodzimego o niskiej spoistości warto zastosować geowłókninę. Pełni ona funkcję separacyjną – nie dopuszcza do przemieszania się materiałów poszczególnych warstw. Jej zastosowanie niesie za sobą wielorakie korzyści. W trakcie wykonywania umożliwia znacznie lepsze zagęszczenie poszczególnych warstw podbudowy, a później uniemożliwia wypłukiwanie i przenikanie kruszywa z warstw leżących wyżej do niższych. (Pod wpływem obciążeń nie rozdzielone warstwy podbudowy mieszają się ze sobą, a także z gruntem rodzimym.) Pozwoli to na wieloletnie sprawne funkcjonowanie warstwy rozsączającej, która nie będzie zanieczyszczana i blokowana elementami pochodzącymi z podbudowy. Zapadanie kostki brukowej na skutek wypłukiwania i destabilizacji samej warstwy nośnej będzie również niemozliwe. Zastosowanie geowłókniny pomaga również ograniczyć powstawanie kolein i wysadzanie kostki brukowej przy przemarzaniu gruntu.

 

***

 

Podbudowa jest warstwą kluczową zarówno dla estetyki jak i trwałości nawierzchni brukowanych. Jednocześnie jedynym momentem, kiedy można skontrolować prawidłowość jej wykonania – jest moment budowy. Warto więc poświęcić mu szczególną uwagę, chociażby kontrolując pracę wykonawcy. W przeciwnym wypadku może się okazać, że o ewentualnych błędach dowiemy się dopiero po wielu miesiącach lub latach, kiedy spacerując po własnym ogrodzie potkniemy się o rosnącą z każdym rokiem koleinę…

 

Opisy do rysunków:

Buszrem podbudowa 01- Podstawowa konstrukcja chodnika pieszego.

 

 1. Krawężnik
 2. Fundament krawężnika
 3. Grunt rodzimy
 4. Podbudowa grubości 10cm
 5. Podsypka piaskowa
 6. Kostka brukowa

 

Buszrem podbudowa 02

Buszrem podbudowa 02 – Konstrukcja chodnika na gruncie o niskiej przepuszczalności wody.

 1. Krawężnik
 2. Fundament krawężnika
 3. Grunt rodzimy
 4. Warstwa rozsączająca
 5. Geowłóknina
 6. Podbudowa grubości 10cm
 7. Podsypka piaskowa
 8. Kostka brukowa

 

Buszrem podbudowa 03

 

Buszrem  podbudowa 03 – Konstrukcja drogi przeznaczonej do ruchu kołowego.

 1. Krawężnik
 2. Fundament krawężnika
 3. Grunt rodzimy
 4. Podbudowa grubości 30cm zagęszczana warstwami po 10cm
 5. Podsypka piaskowa
 6. Kostka brukowa
Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.