Płyta ażurowa

Buszrem osobowość roku
Buszrem developer roku