Kreta płukana-2

Buszrem osobowość roku
Buszrem developer roku