Początek prac_Buszrem-45.2

Buszrem osobowość roku
Buszrem developer roku